Čištění odstavným a průtočným způsobem

Námi dodávané čistírny odpadních vod mohou být buď odstavné, průtočné nebo kombinované. Řešení čistírny odpadních vod je závislé na objemu a charakteru odpadních vod.

Odstavný způsob

Odstavný způsob je vhodný pro menší objemy odpadních vod, které však mohou být i více znečištěné. 

Průtočný způsob

Průtočný způsob je vhodný pro větší objemy odpadních vod, které mají menší nebo méně problematické znečištění.