Vodní audit

Téma spotřeby a nakládání s vodou je stále důležitější téma pro celou společnost a fungování firem. Průmyslové podniky velice často trápí neefektivita využití vody, rostoucí spotřeba a rostoucí ceny vodného, stočného a likvidace nebezpečného odpadu.

Prvním krokem k řešení těchto problémů je zpracování vodního auditu, kde naši odborníci identifikují problematická místa a navrhnou jejich řešení. Na tuto činnost je možné získat dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nabízíme firmám zpracování vodního auditu. Výsledkem této studie je analýza a návrh racionalizace vodních toků firmou, využití srážkových vod, recyklace technologické vody a další. Navržené projekty vedou ke snížení spotřeby vody a jejímu maximálnímu využití uvnitř firmy.