Technologické příslušenství

K linkám povrchových úprav dodáváme technologická příslušenství, která zabezpečují provoz linky a usnadňují údržbu a obsluhu.

 • Jednotky pro přípravu lázní
  • slouží pro přípravu správného složení lázně mimo vlastní linku povrchových úprav, připravovaná lázeň se lépe promíchá a do linky se dávkuje již předpřipravený roztok
 • Rezervní nádrže 
  • rezervní nádrže slouží v případě údržby nebo havárie pro přečerpání lázní nebo chemie pro jejich dočasné uložení v případě, kdy primární nádrže je mimo provoz
  • rezervní nádrže výrazně snižují množství odpadu produkovaného zařízením
 • Online analyzátory lázní
  • umožňují sledovat aktuální složení lázně a ve spojení s automatickým dávkovacím systémem aktivně řídit složení lázně
 • Automatické dávkování chemikálií
  • umožňují automaticky dávkovat chemikále bez nutnosti zásahu lidské obsluhy
 • Odvodíkovací pece
  • slouží pro odvodíkování a zpevnění zboží pomocí vysoké teploty
 • Demistanice
  • pro výrobu demineralizované vody
 • Přívodní vzduchotechnika
  • zajišťuje výměnu odsávaného vzduchu z prostoru v okolí linky povrchových úprav