Finální dočištění

Zařízení pro finální dočištění odpadních vod slouží k

 • dočištění od zbytků pevných látek
 • dočištění od zbytků organických látek
 • selektivní odstranění škodlivých kationtů a aniontů

Pro finální dočištění se používá

 • Pískový filtr
 • Vícevrstvý filtr
 • Aktivní uhlí
 • Ionex
  • Anex
  • Katex
 • Finální úprava pH