Dopravní systémy

Pro linky povrchových úprav dodáváme celou řadu různých dopravních manipulátorů pro dopravu závěsů, bubnů a košů v linkách

 • Podvěsné
  • nejběžnější řešení dopravního systému
  • dráha dopravního systému je umístěna u stropu haly,
  • velice dobře škálovatelné co se rozměrů, hmotnosti zboží a kapacity linky týče
 • Portálové
  • dráha dopravníku je umístěna těsně nad linkou
  • výhodou tohoto řešení je menší prostorová náročnost ve vertikálním směru
 • Boční 
  • nejjednodušší varianta dopravního systému,
  • výhodou tohoto řešení je velice malá prostorová náročnost celého dopravníku
  • dopravní systém je však limitován maximální nosností celého systému
 • 3D Kartézský dopravník - S pohybem ve 3 osách
  • nejmodernější typ dopravního systému 
  • dopravník se mimo standardní pohyby dopředu, dozadu, nahoru a dolu umí navíc pohybovat i do stran
  • zboží se na jednom dopravníku může pohybovat mezi jednotlivými řadami linky
  • jeden dopravník může obsluhovat několik řad linky 
  • díky tomuto řešení lze snížit počet oplachových pozic v celé lince povrchových úprav
  • vhodné u linek, které jsou z dispozičních důvodů haly rozděleny do více řad  
 • S naklápěním a rotací pro odstředivkové koše
  • toto řešení se snaží odstranit, co největší množství lázně, která zůstala na zboží
  • naklápění pomáhá odstranit lázeň z dutin zboží
 • Vozíky pro převoz mezi řadami linek
  • slouží pro převoz zboží mezi jednotlivými dopravníky

Tyto dopravníky je možné vybavit dodatečným vybavením

 • Okapovou vaničkou 
  • pomáhá minimalizovat přenos lázní mezi jednotlivými vanami při převozu zboží nad vanami - úspora chemie, snížení produkovaných odpadních vod
  • zabraňuje odkapávání lázní na vlastní zařízení linky - prodlužuje životnost linky
  • všechny zachycené kapky jsou odvedeny do čistírny odpadních vod
 • Odsávanou kabinou
  • pomáhá udržovat nezávadnou atmosféru v okolí linky
  • vznikající škodlivé plyny jsou odsávány z okolí zboží při otevírání vík van a převozu zboží mezi jednotlivými operacemi
  • chrání ocelové části zařízení před korozí
  • chrání zdraví obsluhy linky
 • Postřikovým systémem 
  • mezioperační čištění a další operace mohou probíhat přímo na dopravníku bez nutnosti ponořit zboží do lázně
  • úspora operačního času a rozměrové náročnosti linky
 • Profukem a proplachem
  • zboží je přímo na dopravníku promyto a vyfoukáno
  • zabraňuje přenosu lázní mezi jednotlivými operacemi - úspora chemie a oplachových vod, snížení produkovaných odpadních vod
  • kvalita celého procesu povrchové úpravy, protože se zabraňuje ulpívání kapek na zboží