Vstupní a výstupní úsek

Vstupní a výstupní úseky galvanických linek jsou řešeny v závislosti na typu linky.
 

Závěsové linky

Závěsové linky jsou vybaveny stojany na navěšování a svěšování závěsů. Navěšování a svěšování může probíhat mimo vlastní linku. Díky tomu lze ušetřit prostor v samotné hale povrchových úprav. Možným řešením je také dvoupodlažní systém, kdy navěšování a svěšování zboží probíhá v přízemí a samotná linka se nachází v patře. Celé zařízení se vejde do zastavěnou plochou menší vícepodlažní budovy při zachování více než komfortního množství prostoru pro nezbytnou logistiku zboží.

Zboží se následně s celým závěsem převeze na ručním vozíku nebo pomocí výtahu do linky. Závěsy mohou být převáženy také pomocí válečkových tratí. U automatických linek bývá navěšovací úsek jediným místem, kde je vyžadována lidská práce.  

Navěšování a svěšování může probíhat na několika stanovištích najednou, tak aby u vysoce výkonných linek nedocházelo k úzkému hrdlu na vstupu a byl zajištěn ničím nepřerušovaný chod linky.

Navěšování a svěšování mimo vlastní linku zlepšuje pracovní podmínky pracovníků v tomto úseku. Zároveň zvyšuje bezpečnost na pracovišti, protože tito zaměstnanci nepřicházejí do žádného styku s chemikáliemi a pracují pouze s několika málo pohyblivými součástmi linky.
 

Bubnové linky

Vstupní a výstupní úseky bubnových linek mohou být řešeny buď automatickým nebo ručním systémem.
 

Automatizované plnění a vysýpání bubnů zahrnuje:

  • Překlapěče palet a boxů
  • Vibrační žlaby
  • Pásové dopravníky
  • Váhy

Při automatickém řešení vstupního úseku linky se do linky zaveze paleta nebo vhodný box. Ten se pomocí překlapěče překlopí do zásobníku a vysype. Odtud je zboží pomocí vibračních žlabů a pásových dopravníků přesouváno do bubnů linky. Do každého bubnu se vždy odsype přesně zvážené množství, tak aby vyhovovalo zadané receptuře pro dané zboží a došlo k optimálnímu využití celého bubnu.

Automatizovaným řešením plnění a vysýpání bubnů se výrazně zefektivňuje chod linky, výrazně se snižují nároky na počet pracovníků. 

Linky povrchových úprav bývají vybaveny zásobníky závěsů a bubnů pro zajištění kontinuálního chodu linky.