Kruhové automaty

Kruhové automaty jsou vysoce produktivní zařízení, která jsou vhodná pro velké série stejných nebo rozměrově podobných dílů.
Kruhové automaty pracují v pevném taktu a mohou být vybaveny jak bubny tak i závěsy.