Galvanické linky

Dodáváme technologická zařízení pro následující procesy:

Galvanické a elektrochemické úpravy povrchů

 • zinkování kyselé/alkalické včetně následných úprav (chromátování, bezchromové pasivace a utěsnění)
 • slitinové povlaky zinku: zinek-nikl, zinek-železo atd. včetně následných úprav
 • aplikace pro technologie bez šestimocného chromu
 • zinkové lamelové povlaky
 • pokovení plastů
 • mědění
 • chromování (dekorativní, tvrdé)
 • niklování (matné pololesklé, lesklé)
 • cínování, slitinové povlaky Sn-Pb
 • nanášení drahých kovů - zlacení, stříbření 
 • eloxování hliníku (dekorativní, chromové, tvrdé)
 • elektrolytické leštění

Chemické úpravy povrchů

 • chemické pokovování jako niklování, mědění, stříbření atd.
 • barvení kovů (černění oceli, brynýrování  )
 • pasivace, konzervace
 • fosfátování - záběhové (manganaté) a silnovrstvé

Elektrochemické a chemické úpravy povrchů desek plošných spojů

 • galvanické pokovení jako mědění, cínování
 • chemické pokovení jako cínování, zlacení, niklování
 • chemické povrchové úpravy 

Dodáváme:

 • linky
  • automatické
  • poloautomatické
  • ruční / mechanizované
 • speciální pokovovací zařízení
 • vizualizace a volné programy
Naše zinkovací linka pro Tesgal-Holzapfel na Slovensku, přečtěte si o ní více:

Závěsové linky

Závěsové linky jsou vhodné pro zpracování rozměrnějších dílů, které je možné upevnit na závěsy nebo do košů.


Bubnové linky

Bubnové linky jsou vhodné pro hromadně zpracovatelné zboží menších rozměrů. 

 • jednoduché nebo dvojité bubny
 • automatické nebo ruční plnění bubnů

Bubnové linky mohou být vybaveny profukem a proplachem bubnů za účelem úspory chemikálií a oplachových vod.

 

 


Odstředivkové koše

Zpracování v odstředivkových koších je vhodné pro hromadnou úpravu drobných dílů. Mezi výhody tohoto zpracování patří velmi šetrné zpracování dílů, minimální výnos z lázní a vysoká kvalita výsledného povrchu.

Pro transport odstředivkových košů jsou navrženy speciální manipulátory, které mají vertikální osu, kterou je možné naklápět. Manipulátor je vybaven pohonem pro rotaci odstředivkových košů v obou směrech. 

Odstředivkové koše jsou vhodné i pro úpravy, které následují po samotné povrchové úpravě, jako je pasivace nebo utěsňování. Zboží není nutné přesýpat do jiného koše, čímž nedochází k oděru zboží. Pro plnění nebo vyprazdňování košů je možné využít mokré plnění nebo vyprazdňování. Zboží je přesypáváno do koše ponořeného ve vodě a dochází tak k minimálnímu oděru.

Plnění a vyprazdňování odstředivkových košů může probíhat automaticky nebo ručně.

Linky, kde se využívá odstředivkových košů bývají vybaveny čistícími stanicemi pro čištění košů. Tak je zaručena dlouhá životnost vlastních košů a stálá kvalita výsledného zpracování zboží.

 


Kruhové automaty

Kruhové automaty jsou vysoce produktivní zařízení, která jsou vhodná pro velké série stejných nebo rozměrově podobných dílů. Kruhové automaty pracují v pevném taktu a mohou být vybaveny jak bubny tak i závěsy.

 


Dopravní systémy

Pro linky povrchových úprav dodáváme celou řadu různých dopravních manipulátorů pro dopravu závěsů, bubnů a košů v linkách

 • Podvěsné
 • Portálové
 • Boční
 • S pohybem ve 3 osách
 • S naklápěním a rotací pro odstředivkové koše
 • Vozíky pro převoz mezi řadami linek

Tyto dopravníky je možné vybavit dodatečným vybavením

 • Okapovou vaničkou
 • Odsávanou kabinou
 • Postřikovým systémem
 • Profukem a proplachem

Vstupní a výstupní úsek

Vstupní a výstupní úseky galvanických linek jsou řešeny v závislosti na typu linky.

Závěsové linky

Závěsové linky jsou vybaveny stojany na navěšování a svěšování závěsů. Navěšování a svěšování může probíhat mimo vlastní linku. Zboží se následně s celým závěsem převeze na ručním vozíku do linky. Závěsy mohou být převáženy také pomocí válečkových tratí.

Bubnové linky

Vstupní a výstupní úseky bubnových linek mohou být řešeny buď automatickým nebo ručním systémem.

Automatizované plnění a vysýpání bubnů zahrnuje

 • Překlápěčky palet a boxů
 • Vibrační žlaby
 • Pásové dopravníky
 • Váhy

Linky povrchových úprav bývají vybaveny zásobníky závěsů a bubnů pro zajištění kontinuálního chodu linky.


Efektivní, úsporná a ekologická řešení

K linkám povrchových úprav dodáváme také řešení, která zefektivňují proces a zvyšují jeho kvalitu.

 • Odmaštění, čištění a oplach s ultrazvukem
 • Míchání lázní ejektory
 • Horizontální, vertikální a 2D pohyby tyče
 • Poklep a vibrace tyče
 • Diafragmové rámy
 • Selektivní čištění lázní
 • Úsporné oplachové systémy s řízeným dopouštění vody
 • Cirkulace oplachové vody přes ionex
 • Víka na vanách a suškách 
 • Rekuperace tepla z odpadního vzduchu

 

Využíváme také techniky, které pomáhají snížit zatížení životního prostředí a spotřebu chemikálií.

 • Separace oleje z odmašťovacích lázní - odlučovače oleje nebo mikrofiltrace
 • Odkalování lázní
 • Regenerace lázní
  • Krystalizací
  • Ionexy
  • Retardací
 • Recyklace lázní s využitím odparek
  • Atmosférických
  • Vakuových
 • Získávání drahých kovů
 • Čištění odsávaného vzduchu pomocí pěnových absorbérů

Technologické příslušenství

K linkám povrchových úprav dodáváme technologická příslušenství, která zabezpečují provoz linky a usnadňují údržbu a obsluhu.

 • Jednotky pro přípravu lázní
  • slouží pro přípravu správného složení lázně mimo vlastní linku povrchových úprav, připravovaná lázeň se lépe promíchá a do linky se dávkuje již předpřipravený roztok
 • Rezervní nádrže 
  • rezervní nádrže slouží v případě údržby nebo havárie pro přečerpání lázní nebo chemie pro jejich dočasné uložení v případě, kdy primární nádrže je mimo provoz
  • rezervní nádrže výrazně snižují množství odpadu produkovaného zařízením
 • Online analyzátory lázní
  • umožňují sledovat aktuální složení lázně a ve spojení s automatickým dávkovacím systémem aktivně řídit složení lázně
 • Automatické dávkování chemikálií
  • umožňují automaticky dávkovat chemikále bez nutnosti zásahu lidské obsluhy
 • Odvodíkovací pece
  • slouží pro odvodíkování a zpevnění zboží pomocí vysoké teploty
 • Demistanice
  • pro výrobu demineralizované vody
 • Přívodní vzduchotechnika
  • zajišťuje výměnu odsávaného vzduchu z prostoru v okolí linky povrchových úprav

Předúpravy povrchů

Chemické a elektrochemické předúpravy povrchů

Předúpravy povrchů před leštěním, tvářením za studena, galvanikou, žárovým zinkováním 
a lakováním jako:

 • samostatná zařízení
 • části linek povrchových úprav

Dodáváme zařízení pro:

 • odmašťování (chemicky, elektrolyticky, ultrazvukem)
 • moření ocelí, barevných a lehkých kovů a jejich slitin
 • fosfátování (zinečnaté a vícekationtové, železnaté)
 • předúprava Al (chromátování, bezchromové konverzní povlaky)
 • odlakování
 • stahování vadných povlaků

Dodáváme:

 • kompletní vanové linky a vanová zařízení
 • součásti linek povrchových úprav
 • předúprava postřikem před lakováním

Průmyslové pračky

Zajišťujeme dodávky:

 • zařízení pro průmyslové čištění a odmašťování dílů popř. s následným fosfátováním nebo pasivací
 • zařízení pro čištění postřikem, ponorem, kombinovaná, s ultrazvukem
 • zařízení jednooperační nebo víceoperační
 • průjezdní postřikové stroj

Dodáváme:

 • komorové stroje
 • taktované stroje
 • bubnové stroje (bondry)
 • postřikové kabiny
 • ponorové stoly