Galvanické linky

Nabízíme vývoj, výrobu a montáž galvanických linek, dle možností a přání zákazníka. Galvanické linky pro povrchové pokovení mohou být plně automatické, či s různou úrovní automatizace. Díky bohatým zkušenostem jsou naše výrobky spolehlivé a postavené na nejmodernějších technologiích. Nabízíme samozřejmě záruční i pozáruční servis a plnou podporu příslušenství.

 

Dodáváme technologická zařízení pro následující procesy:

Galvanické a elektrochemické úpravy povrchů

 • zinkování kyselé/alkalické včetně následných úprav (chromátování, bezchromové pasivace a utěsnění)
 • slitinové povlaky zinku: zinek-nikl, zinek-železo atd. včetně následných úprav
 • aplikace pro technologie bez šestimocného chromu
 • zinkové lamelové povlaky
 • pokovení plastů
 • mědění
 • chromování (dekorativní, tvrdé)
 • niklování (matné pololesklé, lesklé)
 • cínování, slitinové povlaky Sn-Pb
 • nanášení drahých kovů - zlacení, stříbření 
 • eloxování hliníku (dekorativní, chromové, tvrdé)
 • elektrolytické leštění

Chemické úpravy povrchů

 • chemické pokovování jako niklování, mědění, stříbření atd.
 • barvení kovů (černění oceli, brynýrování)
 • pasivace, konzervace
 • fosfátování - záběhové (manganaté) a silnovrstvé

Elektrochemické a chemické úpravy povrchů desek plošných spojů

 • galvanické pokovení jako mědění, cínování
 • chemické pokovení jako cínování, zlacení, niklování
 • chemické povrchové úpravy 

Dodáváme:

 • automatické linky
  vysoce produktivní zařízení s nízkými nároky na lidskou obsluhu a konzistentní vysokou kvalitou výsledného produkt
  - dopravní systém linky se pohybuje podle programu automaticky
 • ručně ovládané linky s mechanizací a s různou úrovní automatizace
  - poloautomatické (operace jako dopouštění van, řízení složení lázně jsou řízeny automaticky)
  - vhodné pro nízko kapacitní zařízení s nižšími nároky na výslednou kvalitu
  - dopravní systém linky se pohybuje výhradně dle pokynů operátora
 • speciální pokovovací zařízení
 • vizualizace a volné programy
Naše zinkovací linka pro Tesgal-Holzapfel na Slovensku, přečtěte si o ní více:

Závěsové linky


Závěsové linky jsou vhodné pro zpracování rozměrnějších dílů, které je možné upevnit na závěsy nebo do košů.
 


Bubnové linky


Bubnové linky jsou vhodné pro hromadně zpracovatelné zboží menších rozměrů. 

 • jednoduché nebo dvojité bubny
 • automatické nebo ruční plnění bubnů

Bubnové linky mohou být vybaveny profukem a proplachem bubnů za účelem úspory chemikálií a oplachových vod.

 


Odstředivkové koše


Zpracování v odstředivkových koších je vhodné pro hromadnou úpravu drobných dílů. Mezi výhody tohoto zpracování patří velmi šetrné zpracování dílů, minimální výnos z lázní a vysoká kvalita výsledného povrchu. Pro transport odstředivkových košů jsou navrženy speciální manipulátory, které mají vertikální osu, kterou je možné naklápět. Manipulátor je vybaven pohonem pro rotaci odstředivkových košů v obou směrech. 

Odstředivkové koše jsou vhodné i pro úpravy, které následují po samotné povrchové úpravě, jako je pasivace nebo utěsňování. Zboží není nutné přesýpat do jiného koše, čímž nedochází k oděru zboží. Pro plnění nebo vyprazdňování košů je možné využít mokré plnění nebo vyprazdňování. Zboží je přesypáváno do koše ponořeného ve vodě a dochází tak k minimálnímu oděru.

Plnění a vyprazdňování odstředivkových košů může probíhat automaticky nebo ručně. Linky, kde se využívá odstředivkových košů bývají vybaveny čistícími stanicemi pro čištění košů. Tak je zaručena dlouhá životnost vlastních košů a stálá kvalita výsledného zpracování zboží.

 


Kruhové automaty

Kruhové automaty jsou vysoce produktivní zařízení, která jsou vhodná pro velké série stejných nebo rozměrově podobných dílů.
Kruhové automaty pracují v pevném taktu a mohou být vybaveny jak bubny tak i závěsy.

 


Dopravní systémy

Pro linky povrchových úprav dodáváme celou řadu různých dopravních manipulátorů pro dopravu závěsů, bubnů a košů v linkách

 • Podvěsné dopravní systémy
  - nejběžnější řešení dopravního systému
  - dráha dopravního systému u stropu haly,
  - velice variabilní co se rozměrů, hmotnosti zboží a kapacity linky týče

 • Portálové dopravní systémy
  - dráha dopravníku je umístěna těsně nad linkou
  - menší prostorová náročnost ve vertikálním směru

 • Boční dopravní systémy
  - nejjednodušší varianta dopravního systému,
  - velice malá prostorová náročnost celého dopravníku
  - dopravní systém limitován maximální nosností celého systému

 • 3D Kartézský dopravník - S pohybem ve 3 osách
  - nejmodernější typ dopravního systému 
  - dopravník se mimo standardní pohyby dopředu, dozadu, nahoru a dolu umí navíc pohybovat i do stran
  - zboží se na jednom dopravníku může pohybovat mezi jednotlivými řadami linky
  - jeden dopravník může obsluhovat několik řad linky 
  - snížení počtu oplachových pozic v celé lince povrchových úprav
  - vhodné u linek, které jsou z dispozičních důvodů haly rozděleny do více řad  

 • S naklápěním a rotací pro odstředivkové koše
  - toto řešení se snaží odstranit, co největší množství lázně, která zůstala na zboží
  - naklápění pomáhá odstranit lázeň z dutin zboží

 • Vozíky pro převoz mezi řadami linek
  - slouží pro převoz zboží mezi jednotlivými dopravníky


Dodatečné vybavení

 • Okapová vanička 
  - pomáhá minimalizovat přenos lázní mezi jednotlivými vanami při převozu zboží nad vanami - úspora chemie, snížení produkovaných odpadních vod
  - zabraňuje odkapávání lázní na vlastní zařízení linky - prodlužuje životnost linky
  - všechny zachycené kapky jsou odvedeny do čistírny odpadních vod

 • Odsávaná kabina
  - pomáhá udržovat nezávadnou atmosféru v okolí linky
  - vznikající škodlivé plyny jsou odsávány z okolí zboží při otevírání vík van a převozu zboží mezi jednotlivými operacemi
  - chrání ocelové části zařízení před korozí
  - chrání zdraví obsluhy linky

 • Postřikový systém
  - mezioperační čištění a další operace mohou probíhat přímo na dopravníku bez nutnosti ponořit zboží do lázně
  - úspora operačního času a rozměrové náročnosti linky

 • Profuk a proplach
  - zboží je přímo na dopravníku promyto a vyfoukáno
  - zabraňuje přenosu lázní mezi jednotlivými operacemi - úspora chemie a oplachových vod, snížení produkovaných odpadních vod
  - kvalita celého procesu povrchové úpravy, protože se zabraňuje ulpívání kapek na zboží


Vstupní a výstupní úsek

Vstupní a výstupní úseky galvanických linek jsou řešeny v závislosti na typu linky.
 

Závěsové linky

Závěsové linky jsou vybaveny stojany na navěšování a svěšování závěsů. Navěšování a svěšování může probíhat mimo vlastní linku. Díky tomu lze ušetřit prostor v samotné hale povrchových úprav. Možným řešením je také dvoupodlažní systém, kdy navěšování a svěšování zboží probíhá v přízemí a samotná linka se nachází v patře. Celé zařízení se vejde do zastavěnou plochou menší vícepodlažní budovy při zachování více než komfortního množství prostoru pro nezbytnou logistiku zboží.

Zboží se následně s celým závěsem převeze na ručním vozíku nebo pomocí výtahu do linky. Závěsy mohou být převáženy také pomocí válečkových tratí. U automatických linek bývá navěšovací úsek jediným místem, kde je vyžadována lidská práce.  

Navěšování a svěšování může probíhat na několika stanovištích najednou, tak aby u vysoce výkonných linek nedocházelo k úzkému hrdlu na vstupu a byl zajištěn ničím nepřerušovaný chod linky.

Navěšování a svěšování mimo vlastní linku zlepšuje pracovní podmínky pracovníků v tomto úseku. Zároveň zvyšuje bezpečnost na pracovišti, protože tito zaměstnanci nepřicházejí do žádného styku s chemikáliemi a pracují pouze s několika málo pohyblivými součástmi linky.
 

Bubnové linky

Vstupní a výstupní úseky bubnových linek mohou být řešeny buď automatickým nebo ručním systémem.
 

Automatizované plnění a vysýpání bubnů zahrnuje:

 • Překlapěče palet a boxů
 • Vibrační žlaby
 • Pásové dopravníky
 • Váhy

Při automatickém řešení vstupního úseku linky se do linky zaveze paleta nebo vhodný box. Ten se pomocí překlapěče překlopí do zásobníku a vysype. Odtud je zboží pomocí vibračních žlabů a pásových dopravníků přesouváno do bubnů linky. Do každého bubnu se vždy odsype přesně zvážené množství, tak aby vyhovovalo zadané receptuře pro dané zboží a došlo k optimálnímu využití celého bubnu.

Automatizovaným řešením plnění a vysýpání bubnů se výrazně zefektivňuje chod linky, výrazně se snižují nároky na počet pracovníků. 

Linky povrchových úprav bývají vybaveny zásobníky závěsů a bubnů pro zajištění kontinuálního chodu linky.


Efektivní, úsporná a ekologická řešení


K linkám povrchových úprav dodáváme také řešení, která zefektivňují proces a zvyšují jeho kvalitu.

 • Odmaštění, čištění a oplach s ultrazvukem
 • Míchání lázní ejektory
 • Horizontální, vertikální a 2D pohyby tyče
 • Poklep a vibrace tyče
 • Diafragmové rámy
 • Selektivní čištění lázní
 • Úsporné oplachové systémy s řízeným dopouštění vody
 • Cirkulace oplachové vody přes ionex
 • Víka na vanách a suškách 
  - zabraňují úniku škodlivých par vzniklých v lázni do prostoru haly povrchových úprav
  - vzniklé páry jsou pomocí vzduchotechniky odsávány do absorbérů
  - v prostoru linky je dýchatelná nezávadná atmosféra - bez nutnosti nosit ochrané dýchací pomůcky
  - odchytem agresivních par se prodlužuje životnost celého zařízení
 • Rekuperace tepla z odpadního vzduchu

 

Využíváme také techniky, které pomáhají snížit zatížení životního prostředí a spotřebu chemikálií.

 • Separace oleje z odmašťovacích lázní - odlučovače oleje nebo mikrofiltrace
 • Odkalování lázní
 • Regenerace lázní
  - krystalizací
  - ionexy
  - retardací
 • Recyklace lázní s využitím vakuových odparek AQUADEST
 • Získávání drahých kovů
 • Čištění odsávaného vzduchu pomocí pěnových absorbérů

Technologické příslušenství galvanických linek

K linkám povrchových úprav dodáváme technologická příslušenství, která zabezpečují provoz linky a usnadňují údržbu a obsluhu.
 

 • Jednotky pro přípravu lázní
  - slouží pro přípravu správného složení lázně mimo vlastní linku povrchových úprav, připravovaná lázeň se lépe promíchá a do linky se dávkuje již předpřipravený roztok

 • Rezervní nádrže 
  - rezervní nádrže slouží v případě údržby nebo havárie pro přečerpání lázní nebo chemie pro jejich dočasné uložení v případě, kdy primární nádrže je mimo provoz
  - rezervní nádrže výrazně snižují množství odpadu produkovaného zařízením

 • Online analyzátory lázní
  - umožňují sledovat aktuální složení lázně a ve spojení s automatickým dávkovacím systémem aktivně řídit složení lázně

 • Automatické dávkování chemikálií
  - umožňují automaticky dávkovat chemikálie bez nutnosti zásahu lidské obsluhy

 • Odvodíkovací pece
  - slouží pro odvodíkování a zpevnění zboží pomocí vysoké teploty

 • Demistanice
  - pro výrobu demineralizované vody (zásobní nádrže na demivodu, reverzní osmóza, ionexové stanice)

 • Přívodní vzduchotechnika
  - zajišťuje výměnu odsávaného vzduchu z prostoru v okolí linky povrchových úprav


Předúpravy povrchů


Chemické a elektrochemické předúpravy povrchů

Předúpravy povrchů před leštěním, tvářením za studena, galvanikou, žárovým zinkováním a lakováním jako:

 • samostatná zařízení
 • části linek povrchových úprav

Dodáváme zařízení pro:

 • odmašťování (chemicky, elektrolyticky, ultrazvukem)
 • moření ocelí, barevných a lehkých kovů a jejich slitin
 • fosfátování (zinečnaté a vícekationtové, železnaté)
 • předúprava Al (chromátování, bezchromové konverzní povlaky)
 • odlakování
 • stahování vadných povlaků

Dodáváme:

 • kompletní vanové linky a vanová zařízení
 • součásti linek povrchových úprav
 • předúprava postřikem před lakováním


Průmyslové pračky

Zajišťujeme dodávky:

 • zařízení pro průmyslové čištění a odmašťování dílů popř. s následným fosfátováním nebo pasivací
 • zařízení pro čištění postřikem, ponorem, kombinovaná, s ultrazvukem
 • zařízení jednooperační nebo víceoperační
 • průjezdní postřikové stroj

Dodáváme:

 • komorové stroje
 • taktované stroje
 • bubnové stroje (bondry)
 • postřikové kabiny
 • ponorové stoly