O firmě

KOVOFINIŠ a.s. je moderní česká firma s tradicí sahající až do roku 1951. Již od svého založení se zabývá vývojem a výrobou zařízení pro povrchové úpravy. Za dobu své existence KOVOFINIŠ úspěšně realizoval projekty po celém světě. Naše společnost má vlastní technické, vývojové i výrobní zázemí. Díky neustálému rozvoji know-how jsme předními evropskými výrobci zařízení pro povrchové úpravy a zneškodňování průmyslových odpadních vod. Veškerá námi dodávaná zařízení jsou navrhována s ohledem na životní prostředí a na míru zákaznických potřeb.

Kvalita našeho managementu je certifikována systémem jakosti dle ISO 9001. Environmentální management firmy je certifikován dle ISO 14001. Jsme také držitelem německého certifikátu WHG pro oblast povrchových úprav a čištění odpadních vod.
 


Těžiště našich činností

Produkty

Nabízíme kompletní systémy pro povrchové úpravy. Naše know-how je založeno na v praxi ověřených technologiích.
Náš cíl: vysoká hospodárnost použitých procesů

Servis

Zajišťujeme rychlý servis během záruční doby tak i po jejím uplynutí.
Náš cíl: vaše stabilní výroba

Životní prostředí

Ve své činnosti vycházíme z platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí.
Náš cíl: technologie a produkty šetrné k životnímu prostředí

Kvalita

Kvalitu našich zařízení chápeme jako základ realizace Vašich výrobků.
Náš cíl: vyšší produktivita

Spolehlivost

Zajišťujeme hladký průběh zakázky od zpracování projektu přes výrobu až po zprovoznění a zkušební provoz. To vše vlastními silami a prostředky.
Náš cíl: dodržení stanovených termínů


Ekologie

Legislativa a ekologie

Legislativa v oblasti ochrany životního prostředí se stále zpřísňuje. Doby, kdy bylo možné odpadní vody vypouštět do řek a kanalizace, jsou již nenávratně pryč. A je to tak správně! Poničená krajina a znečištěné řeky nejsou něco, co bychom chtěli za sebou zanechat pro budoucí generace. Rozhodně ne když to jde i jinak.

Ekonomický provoz

Naše ekologická a úsporná řešení nemají pouze morální rozměr, ale také ekonomický. Při rostoucích cenách energií, vody a stočného, jsou řešení, která spoří některou z těchto složek, nezbytnou součástí celého zařízení. Recyklace odpadních vod, energeticky úsporná a nenáročná řešení stejně jako energetická rekuperace jsou správnou cestou.

Uzavřené systémy odpadních vod

Naše ekologická řešení umožňují realizovat projekty i v místech, kde jsou velice přísné limity pro vypouštění odpadních vod, nebo odpadní vody nelze vypouštět vůbec. Pro celou řadu zákazníků jsme již realizovali uzavřené nebo částečně uzavřené systémy odpadních vod (Zero Liquid Discharge). Díky této technologii je možné část nebo i všechny procesní vody recyklovat.

Vývoj nových technologií

Nebojíme se nových technologií. Neustále vyvíjíme nové technologie v oblasti povrchových úprav a čištění odpadních vod. Pro tento účel máme vlastní technologicko-vývojové oddělení. Vyvíjenou technologii nejprve ověřujeme teoreticky, potom ve vlastních laboratorních podmínkách a na závěr v ostrém provozu galvanické linky nebo čistírny odpadních vod. Díky novým technologiím snižujeme náklady na provoz zařízení, produkci odpadních látek a zvyšujeme efektivitu procesů.

Odborná pomoc a podklady pro jednání s úřady

Před začátkem každého většího projektu je nezbytné zpracovat studii Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). My Vám s tímto procesem pomůžeme a zpracujeme potřebnou dokumentaci na klíč. Naše argumenty při jednání s úřady jsou podloženy chemicko-technologickými výpočty a laboratorními zkouškami.

Automatizace - Úspora lidské práce

Naše zařízení se snažíme navrhovat tak, aby byl vyžadován co možná nejmenší zásah lidské obsluhy. Zařízení bývají zpravidla plně automatická, nebo poloautomatická. Ručně ovládaná zařízení se s nastupující automatizací velice rychle stávají minulostí. Díky automatizaci předcházíme chybám plynoucím ze zapojení lidského faktoru.