O firmě

Jsme česká firma KOVOFINIŠ a zabýváme se povrchovými úpravami více než 65 let. Současná podoba firmy je dána od roku 2017 sloučením firmy KOVOFINIŠ a mateřské firmy AQUACOMP HARD. Hlavními produkty naší činnosti jsou zařízení pro povrchové úpravy a čistírny odpadních průmyslových vod. Veškerá námi dodávaná zařízení jsou navrhována s ohledem na životní prostředí a na míru zákaznických potřeb.

Těžiště našich činností

Produkt

Produkty

Nabízíme kompletní systémy pro povrchové úpravy. Naše know-how je založeno na v praxi ověřených technologiích.

Náš cíl: vysoká hospodárnost použitých procesů


Servis

Servis

Zajišťujeme rychlý servis během záruční doby tak i po jejím uplynutí.

Náš cíl: vaše stabilní výroba


Zivotni prostředí

Životní prostředí

Ve své činnosti vycházíme z platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí.

Náš cíl: technologie a produkty šetrné k životnímu prostředí


Kvalita

Kvalita

Kvalitu našich zařízení chápeme jako základ realizace Vašich výrobků.

Náš cíl: vyšší produktivita


Spolehlivost

Spolehlivost

Zajišťujeme hladký průběh zakázky od zpracování projektu přes výrobu až po zprovoznění a zkušební provoz. To vše vlastními silami a prostředky.

Náš cíl: dodržení stanovených termínů


Ekologie

Produkt

Legislativa a ekologie

Legislativa v oblasti ochrany životního prostředí se stále zpřísňuje. Doby, kdy bylo možné odpadní vody vypouštět do řek a kanalizace, jsou již nenávratně pryč. A je to tak správně! Poničená krajina a znečištěné řeky nejsou něco, co bychom chtěli za sebou zanechat pro budoucí generace. Rozhodně ne když to jde i jinak.


Servis

Ekonomický provoz

Naše ekologická a úsporná řešení nemají pouze morální rozměr, ale také ekonomický. Při rostoucích cenách energií, vody a stočného, jsou řešení, která spoří některou z těchto složek, nezbytnou součástí celého zařízení. Recyklace odpadních vod, energeticky úsporná a nenáročná řešení stejně jako energetická rekuperace jsou správnou cestou.


Zivotni prostředí

Uzavřené systémy odpadních vod

Naše ekologická řešení umožňují realizovat projekty i v místech, kde jsou velice přísné limity pro vypouštění odpadních vod, nebo odpadní vody nelze vypouštět vůbec. Pro celou řadu zákazníků jsme již realizovali uzavřené nebo částečně uzavřené systémy odpadních vod (Zero Liquid Discharge). Díky této technologii je možné část nebo i všechny procesní vody recyklovat.


Kvalita

Vývoj nových technologií

Nebojíme se nových technologií. Neustále vyvíjíme nové technologie v oblasti povrchových úprav a čištění odpadních vod. Pro tento účel máme vlastní technologicko-vývojové oddělení. Vyvíjenou technologii nejprve ověřujeme teoreticky, potom ve vlastních laboratorních podmínkách a na závěr v ostrém provozu galvanické linky nebo čistírny odpadních vod. Díky novým technologiím snižujeme náklady na provoz zařízení, produkci odpadních látek a zvyšujeme efektivitu procesů.


Spolehlivost

Odborná pomoc a podklady pro jednání s úřady

Před začátkem každého většího projektu je nezbytné zpracovat studii Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). My Vám s tímto procesem pomůžeme a zpracujeme potřebnou dokumentaci na klíč. Naše argumenty při jednání s úřady jsou podloženy chemicko-technologickými výpočty a laboratorními zkouškami.


Spolehlivost

Automatizace - Úspora lidské práce

Naše zařízení se snažíme navrhovat tak, aby byl vyžadován co možná nejmenší zásah lidské obsluhy. Zařízení bývají zpravidla plně automatická, nebo poloautomatická. Ručně ovládaná zařízení se s nastupující automatizací velice rychle stávají minulostí. Díky automatizaci předcházíme chybám plynoucím ze zapojení lidského faktoru.