Odlučovací systémy

Lakovací kabiny a boxy jsou vybaveny odlučovacím systémem. Odlučovací systém slouží k záchytu přestřiků. Odlučovací systémy jsou navrhovány v závislosti na požadovaném výkonu zařízení a množství přestřiků.
 

Mokré odlučování

Mokrý odlučovací systém je vhodný zejména pro vysoké požadované výkony a velké množství přestřiků. Přestřiky jsou zachycovány na vodní stěně a odváděny do vodní nádrže, ve které sedimentují. Takto zachycenou barvu je možné dále využívat. Námi dodávaný systém pro mokré odlučování nevyužívá čerpadla, a proto je téměř bezúdržbový.
 

Suché odlučování

Suchý odlučovací systém je vhodný hlavně pro nižší požadované výkony a nižší množství přestřiků. Námi dodávané suché odlučovací systémy jsou vybaveny třístupňovým filtračním systémem s možností doplnění o kazety s aktivním uhlím.