Uzavřené systémy

Systémy uzavřených okruhů odpadních vod jsou vhodné zejména v následujících případech.

 • V místě realizace čistírny odpadních vod jsou vysoké ceny za odběr nebo vypouštění vody.
 • Platí přísné limity pro vypouštění odpadních vod
 • Není možnost odpadní vody vypouštět

Výhody uzavřených systémů odpadních vod

 • Snížení nákladů za vodné a stočné
 • Snížení spotřeby vody
 • Nejekologičtější řešení vodního hospodářsvtí ve výrobní sféře

Uzavřené okruhy mohou být řešeny jako

 • Částečně uzavřené
  • část odpadní vody recykluje a tím se snižuje produkce vypouštěné odpadní vody 
 • Zcela uzavřené (ZERO LIQUID DISCHARGE)
  • veškerá odpadní voda je recyklována zpět do výrobního procesu a žádná odpadní voda není vypouštěna

Pro realizaci uzavřených systémů odpadních vod se využívá:

 • adsorpce na ionexových pryskyřicích
 • separace látek pomocí membránových procesů
 • destilace pomocí vakuových odparek