Uzavřené systémy


Systémy uzavřených okruhů odpadních vod jsou vhodné zejména v následujících případech:

 • V místě realizace čistírny odpadních vod jsou vysoké ceny za odběr nebo vypouštění vody.
 • Platí přísné limity pro vypouštění odpadních vod
 • Není možnost odpadní vody vypouštět


Výhody uzavřených systémů odpadních vod:

 • Snížení nákladů za vodné a stočné
 • Snížení spotřeby vody
 • Nejekologičtější řešení vodního hospodářství ve výrobní sféře


Uzavřené okruhy mohou být řešeny jako

 • Částečně uzavřené
  - část odpadní vody recykluje a tím se snižuje produkce vypouštěné odpadní vody 
 • Zcela uzavřené (ZERO LIQUID DISCHARGE)
  - veškerá odpadní voda je recyklována zpět do výrobního procesu a žádná odpadní voda není vypouštěna


Pro realizaci uzavřených systémů odpadních vod se využívá:

 • adsorpce na ionexových pryskyřicích
 • separace látek pomocí membránových procesů
 • destilace pomocí vakuových odparek