Uzavřené systémy

Systémy uzavřených okruhů odpadních vod jsou vhodné zejména v následujících případech.

  • V místě realizace čistírny odpadních vod jsou vysoké ceny za odběr nebo vypouštění vody.
  • Platí přísné limity pro vypouštění odpadních vod
  • Není možnost odpadní vody vypouštět

Uzavřené okruhy mohou být řešeny jako

  • částečně uzavřené - část odpadní vody recykluje a tím se snižuje produkce vypouštěné odpadní vody 
  • zcela uzavřené (ZERO LIQUID DISCHARGE) - je recyklována všechna odpadní voda a žádná odpadní voda není vypouštěna

Pro uzavřené okruhy se využívají

  • ionexy
  • membránové procesy
  • vakuové odparky