Poradenské služby

Naši odborníci jsou připraveni poskytnout odbornou pomoc v oblasti povrchových úprav a čištění odpadních vod.

Zákazníkům nabízíme pomoc při jednání s úřady při schvalovacím řízení.

 


Vodní audit

Téma spotřeby a nakládání s vodou je stále důležitější téma pro celou společnost a fungování firem. Průmyslové podniky velice často trápí neefektivita využití vody, rostoucí spotřeba a rostoucí ceny vodného, stočného a likvidace nebezpečného odpadu.

Prvním krokem k řešení těchto problémů je zpracování vodního auditu, kde naši odborníci identifikují problematická místa a navrhnou jejich řešení. Na tuto činnost je možné získat dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu.  V této výzvě lze získat až 50 % vynaložených výdajů (až do výše 1 000 000 Kč). Příjem žádostí je časově omezen od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021

Nabízíme firmám zpracování vodního auditu. Výsledkem této studie je analýza a návrh racionalizace vodních toků firmou, využití srážkových vod, recyklace technologické vody a další. Navržené projekty vedou ke snížení spotřeby vody a jejímu maximálnímu využití uvnitř firmy.