Elektroforéza

Linky pro elektroforetické lakování jsou vysoce výkonná a hospodárná zařízení. Elektroforetické lakování je vhodné zejména pro ochranu ocelových, pozinkovaných a hliníkových součástek. Kataforetické lakování se využívá jako základová vrstva laku. Kataforetické lakování ale lze použít i k jednovrstvému lakování.

Hlavní výhody kataforetického lakování

  • minimální zatížení životního prostředí díky velmi nízkému obsahu rozpouštědel, minimálnímu množství emisí, pevných odpadů a odpadních vod
  • vysoká korozní odolnost povlaku (i přes 1000 hod v solné mlze) při relativně malé tloušťce
  • rovnoměrná tloušťka povlaku na celém povrchu včetně těžko přístupných míst, hran a rohů i u komplikovaných dílů, možnost řízení tloušťky
  • vysoká přilnavost a mechanická odolnost povlaku
  • vysoká hospodárnost – minimální ztráty barvy díky prakticky materiálově uzavřenému okruhu (prakticky 100% výtěžnost barvy)
  • snadná automatizace a kontrola procesu, nízká pracnost a nízké nároky na obslužný personál
  • žádná tvorba kapek či „závojů“
  • možnost vrchního lakování různými typy laků
  • bezpečnost nejsou nutná opatření proti požáru, výbuchu, či zvláštní opatření pro bezpečnost práce
  • nízké zatížení pracovního prostředí.