Lakování ponorem

Lakování ponorem je vysoce hospodárný a ekologický způsob lakování patřící mezi nejmodernější technologie povrchových úprav. Hlavní oblastí použití jsou zejména automobilové karoserie a díly, dále pak domácí spotřebiče, elektrické přístroje, radiátory, zemědělské a stavební stroje, kovový nábytek, stavební elementy aj.

Dodáváme kompletní paletu zařízení pro ponorné lakování máčením v klasických nebo vodouředitelných barvách a lakování elektroforetické (kataforéza, anaforéza). Podle individuálních potřeb zákazníků dodáváme linky ponorného lakování buď jako taktové nebo průběžné.

 • Taktové linky s dopravními manipulátory se vyznačují vysokou flexibilitou a jsou vhodné pro malé výkony, široké často se měnící spektrum dílů a díly velkých rozměrů.
 • Průběžné linky s řetězovým dopravníkem jsou charakteristické vysokou produktivitou a vhodné jsou pro velké výkony a velké série stejných nebo podobných dílů.

Dodávky zařízení zajišťujeme na klíč včetně zařízení pro předúpravu, vypalování laku, čištění odpadního vzduchu, dopravní a manipulační techniky, řídícího systému, vizualizace technologického procesu, zařízení pro přípravu technologické vody a čištění odpadních vod.

Dodáváme linky pro:

 • Kataforetické lakování (KTL)
 • Anaforetické lakování (ATL)
 • Máčení

Elektroforéza

Linky pro elektroforetické lakování jsou vysoce výkonná a hospodárná zařízení. Elektroforetické lakování je vhodné zejména pro ochranu ocelových, pozinkovaných a hliníkových součástek. Kataforetické lakování se využívá jako základová vrstva laku. Kataforetické lakování ale lze použít i k jednovrstvému lakování.

Hlavní výhody kataforetického lakování

 • minimální zatížení životního prostředí díky velmi nízkému obsahu rozpouštědel, minimálnímu množství emisí, pevných odpadů a odpadních vod
 • vysoká korozní odolnost povlaku (i přes 1000 hod v solné mlze) při relativně malé tloušťce
 • rovnoměrná tloušťka povlaku na celém povrchu včetně těžko přístupných míst, hran a rohů i u komplikovaných dílů, možnost řízení tloušťky
 • vysoká přilnavost a mechanická odolnost povlaku
 • vysoká hospodárnost – minimální ztráty barvy díky prakticky materiálově uzavřenému okruhu (prakticky 100% výtěžnost barvy)
 • snadná automatizace a kontrola procesu, nízká pracnost a nízké nároky na obslužný personál
 • žádná tvorba kapek či „závojů“
 • možnost vrchního lakování různými typy laků
 • bezpečnost nejsou nutná opatření proti požáru, výbuchu, či zvláštní opatření pro bezpečnost práce
 • nízké zatížení pracovního prostředí.

Linky pro lakování máčením

Linky pro lakování máčením slouží k nanášení rozpouštědlových a vodou ředitelných barev. 

 


Průběžné lakovací linky

Průběžné linky pro lakování ponorem jsou vysoce produktivní. Jsou vhodné pro velké série rozměrově podobných dílů. Transport v těchto linkách je zajišťován podvěsným řetězovým dopravníkem, který může být jednodráhové nebo vícedráhový Power&Free.

Úsek předúpravy průběžných linek může být řešen jako postřikový nebo kombinovaný postřik-ponor.


Taktované lakovací linky

Taktované linky jsou vysoce flexibilní a programovatelné. Taktované linky jsou vhodné pro často měnící se sortiment zboží a pro velkorozměrné zboží. Transport zboží mezi jednotlivými vanami je zajišťován transportními manipulátory, které jsou obdobné jako u galvanických linek.

Úsek předúpravy taktovaných linek je řešen jako ponorný.


Efektivní a ekologická řešení

Dodávané linky pro ponorné lakování jsou nabízeny s celou řadou řešení pro zvýšení efektivity a ekologické nezávadnosti.
 

Mezi tato řešení patří:

 • Míchání lázní ejektory
 • Úsporné oplachové systémy s řízeným dopouštěním vody
 • Separace oleje z odmašťovacích lázní - odlučovače/mikrofitlrace
 • Odkalování fosfátovacích lázní
 • Recyklace barvy ultrafiltrací a kaskádovým oplachem
 • Výroba demineralizované vody reverzní osmózou z ultrafiltrátu
 • Čištění odpadního vzduchu termickým spalováním
 • Rekuperace tepla z odpadního vzduchu

Příslušenství ponorného lakování

K linkám ponorného lakování dodáváme celou řadu technologického příslušenství, které slouží k zabezpečení provozu linek a k usnadnění obsluhy a údržby celého zařízení.

 • Jednotky pro přípravu lázní
 • Rezervní nádrže pro:
  - lázně předúprav 
  - lázně barev
  - chemikálie
  - demivodu
 • Automatické dávkování chemikálií
 • Demistanice
  - ionexové
  - reverzně osmotické
 • Přívodní vzduchotechnika
 • Záložní zdroje

Předúpravy povrchů


Chemické a elektrochemické předúpravy povrchů

Předúpravy povrchů před leštěním, tvářením za studena, galvanikou, žárovým zinkováním a lakováním jako:

 • samostatná zařízení
 • části linek povrchových úprav

Dodáváme zařízení pro:

 • odmašťování (chemicky, elektrolyticky, ultrazvukem)
 • moření ocelí, barevných a lehkých kovů a jejich slitin
 • fosfátování (zinečnaté a vícekationtové, železnaté)
 • předúprava Al (chromátování, bezchromové konverzní povlaky)
 • odlakování
 • stahování vadných povlaků

Dodáváme:

 • kompletní vanové linky a vanová zařízení
 • součásti linek povrchových úprav
 • předúprava postřikem před lakováním


Průmyslové pračky

Zajišťujeme dodávky:

 • zařízení pro průmyslové čištění a odmašťování dílů popř. s následným fosfátováním nebo pasivací
 • zařízení pro čištění postřikem, ponorem, kombinovaná, s ultrazvukem
 • zařízení jednooperační nebo víceoperační
 • průjezdní postřikové stroj

Dodáváme:

 • komorové stroje
 • taktované stroje
 • bubnové stroje (bondry)
 • postřikové kabiny
 • ponorové stoly