Lakovny

Lakování je jedna z nejstarších a zároveň i nejrozšířenějích technologií pro ochranu povrchu materiálu. Na povrch materiálu se nanese vrstva vodouředitelné, ředidlové a nebo práškové nátěrové hmoty (komaxit), ta poté tvoří ochranou vrstvu materiálu a zabraňuje oxidaci základního materiálu.

Kvalita lakování se odráží v celkové kvalitě provedení výsledného produktu. 
 

Dodáváme:

 • Stříkací kabiny stolové a podlahové
 • Stříkací kabiny průjezdné
 • Autoservisní stříkací kabiny
 • Stříkací kabiny pro nanášení práškových NH (komaxitování)
 • Vzduchotechnické větrací jednotky
 • Příslušenství stříkacích kabin

Lakovací linky

Lakovací linky jsou vhodné zejména pro nanášení nátěrových hmot na velké množství rozměrově podobných dílů. Díky vysoké produktivitě klesají náklady na lakování jednoho dílu.
Lakovací linky jsou řešeny na základě zákaznických potřeb.

Lakovací linky se nejčastěji skládají ze tří částí: 

 • Předúprava povrchu – v této části probíhá příprava povrchu pro vlastní lakování. Cílem této fáze je zlepšit přilnavost barvy k povrchu. Dochází zde k odmaštění povrchu, odstranění nečistot a okují, moření, fosfátování případně dalších.
 • Vlastní lakování – v této části probíhá vlastní nanášení nátěrové hmoty. Nátěrovou hmotu lze nanášet ručně nebo automaticky. Nátěrové hmoty se dělí na ředidlové, vodou ředitelné a práškové. Lakování probíhá v lakovacích boxech nebo lakovacích kabinách, které jsou vybaveny odlučovacími systémy. 
 • Dokončovací úsek – v této části dochází k vytvrzení nanesené vrstvy. K tomuto účelu jsou lakovací linky vybaveny vytěkacími tunely, sušárnami a vypalovacími pecemi.

Dopravu mezi jednotlivými částmi zajišťuje dopravní systém. 

 


Lakovací kabiny a boxy


Stolové a podlahové lakovací kabiny

 • v provedení se suchým odlučovacím systémem - řada USB - lakovny vybaveny třístupňovým filtračním systémem s možností doplnění kazetami s aktivním uhlím

 • v provedení s vodní clonou - řada TURBODYNACLEAN - lakovny vybaveny vodní nádrží, která slouží jako zásobárna vody pro odlučovací systém a sedimentaci v ní odloučených přestřiků nátěrových hmot; jedná se o bezčerpadlový systém cirkulace vody, který nevyžaduje údržbu

 • kabiny obou typů umožňují lakování malých i rozměrnějších předmětů při použití různých technologií nanášení nátěrových hmot

 • podle velikosti pracovního prostoru jsou kabiny určeny pro jednoho až dva pracovníky

 • kabiny mohou být upraveny pro průchod dopravníku a slouží jako součást lakovací linky
   

Průjezdné lakovací kabiny kabiny

 • určeny pro lakování rozměrných výrobků

 • z hlediska provedení se jedná o kabiny s uzavřeným stropem - zejména pro režim stříkání a sušení, pro rozměrově větší výrobky zavážené jeřábem jsou určeny kabiny s otevřeným stropem

 • přestřik nátěrové hmoty je zachycován suchým odlučovacím systémem - podlahovým nebo bočním, případně je záchyt proveden na vodní clonu

 • podle stavebních podmínek zákazníka lakovny řešeny jako oceloplechové panelové konstrukce, případně zděné, vždy kompletované vzduchotechnikou s eventuální rekuperací tepla
   

Lakovny pro autoservisy

 • určeny pro nástřik karoserií osobních nebo malých nákladních a dodávkových automobilů včetně úpravy jejich dílů

 • provedeny jako oceloplechové panelové konstrukce nebo zděné podle stavebních podmínek se suchým odlučovacím systémem bočním nebo v podlaze

 • vybaveny vzduchotechnikou umožňující provoz v režimu stříkání/sušení
   

Lakovací kabiny pro nanášení práškových nátěrových hmot

 • práškovací kabiny umožňují modulární výstavbu, jejímž základním prvkem je prášková kabina typu KAPR1

 • jako stříkací technika může být použita elektrokinetická nebo elektrostatická pistole s generátorem vysokého napětí

 • pracoviště obvykle kompletováno vypalovací pecí


Odlučovací systémy

Lakovací kabiny a boxy jsou vybaveny odlučovacím systémem. Odlučovací systém slouží k záchytu přestřiků. Odlučovací systémy jsou navrhovány v závislosti na požadovaném výkonu zařízení a množství přestřiků.
 

Mokré odlučování

Mokrý odlučovací systém je vhodný zejména pro vysoké požadované výkony a velké množství přestřiků. Přestřiky jsou zachycovány na vodní stěně a odváděny do vodní nádrže, ve které sedimentují. Takto zachycenou barvu je možné dále využívat. Námi dodávaný systém pro mokré odlučování nevyužívá čerpadla, a proto je téměř bezúdržbový.
 

Suché odlučování

Suchý odlučovací systém je vhodný hlavně pro nižší požadované výkony a nižší množství přestřiků. Námi dodávané suché odlučovací systémy jsou vybaveny třístupňovým filtračním systémem s možností doplnění o kazety s aktivním uhlím.

 


Dopravní systémy

Dopravní systém slouží k přepravě zboží v rámci lakovací linky. Dopravní systémy se dají rozdělit dle pohonu na ruční a motorické. Ruční pohon je vhodný zejména pro malé a lehké zboží. Motorický pohon je vhodný pro rozměrnější a těžší zboží.
 

Dopravní systémy se dále dají rozdělit podle umístění dráhy.

 • Podvěsné
  - jednodráhové
  - dvoudráhové (Power&Free)
 • Podlahové
 • Stolové - válečkové

Příslušenství a ekologie


Náš dodavatelský program zahrnuje také příslušenství k lakovnám. 

 • Odmašťovací boxy
 • Přípravny nátěrových hmot
 • Vytěkací tunely
 • Sušárny a vypalovací pece


Dodáváme také zařízení pro zlepšení ekologické nezávadnosti lakoven.

 • Flotátory
 • Třístupňové suché filtry
 • Filtry s aktivním uhlím
 • Termické spalovny

Předúpravy povrchů


Chemické a elektrochemické předúpravy povrchů

Předúpravy povrchů před leštěním, tvářením za studena, galvanikou, žárovým zinkováním a lakováním jako:

 • samostatná zařízení
 • části linek povrchových úprav

Dodáváme zařízení pro:

 • odmašťování (chemicky, elektrolyticky, ultrazvukem)
 • moření ocelí, barevných a lehkých kovů a jejich slitin
 • fosfátování (zinečnaté a vícekationtové, železnaté)
 • předúprava Al (chromátování, bezchromové konverzní povlaky)
 • odlakování
 • stahování vadných povlaků

Dodáváme:

 • kompletní vanové linky a vanová zařízení
 • součásti linek povrchových úprav
 • předúprava postřikem před lakováním


Průmyslové pračky

Zajišťujeme dodávky:

 • zařízení pro průmyslové čištění a odmašťování dílů popř. s následným fosfátováním nebo pasivací
 • zařízení pro čištění postřikem, ponorem, kombinovaná, s ultrazvukem
 • zařízení jednooperační nebo víceoperační
 • průjezdní postřikové stroj

Dodáváme:

 • komorové stroje
 • taktované stroje
 • bubnové stroje (bondry)
 • postřikové kabiny
 • ponorové stoly