Řídicí systémy a vizualizace

K našim zařízením dodáváme kompletní programové řízení celého technologického procesu.

Automatická regulace

 • teplot
 • proudů
 • hladin
 • dávkování přísad
 • pojezdu manipulátorů
 • zdvihu manipulátorů

Vizualizace technologického procesu

 • na monitoru PC nebo dotykové obrazovce (touch-screen) 
 • v blízkosti zařízení nebo na vzdáleném pracovišti
 • zobrazení činnosti zařízení
 • signalizace poruchových stavů
 • evidence, archivace, výpis a tisk parametrů
 • výpis (tisk) aktuálních parametrů (u linek při výstupu každé vsázky z linky) nebo zpětný výpis i ve formě protokolů
 • různé přístupové úrovně - přístupová hesla

Archivace

 • archiv zboží: parametry pro každou vsázku (kód zboží, datum a reálný čas, operační časy, teploty)
 • archiv událostí: datum a čas spuštění linky, poruchové stavy, výskyt pauzy, dávkování přísad
 • archiv výkonů: počet vsázek za časový úsek