Lakovací linky

Lakovací linky jsou vhodné zejména pro nanášení nátěrových hmot na velké množství rozměrově podobných dílů. Díky vysoké produktivitě klesají náklady na lakování jednoho dílu.
Lakovací linky jsou řešeny na základě zákaznických potřeb.

Lakovací linky se nejčastěji skládají ze tří částí: 

  • Předúprava povrchu – v této části probíhá příprava povrchu pro vlastní lakování. Cílem této fáze je zlepšit přilnavost barvy k povrchu. Dochází zde k odmaštění povrchu, odstranění nečistot a okují, moření, fosfátování případně dalších.
  • Vlastní lakování – v této části probíhá vlastní nanášení nátěrové hmoty. Nátěrovou hmotu lze nanášet ručně nebo automaticky. Nátěrové hmoty se dělí na ředidlové, vodou ředitelné a práškové. Lakování probíhá v lakovacích boxech nebo lakovacích kabinách, které jsou vybaveny odlučovacími systémy. 
  • Dokončovací úsek – v této části dochází k vytvrzení nanesené vrstvy. K tomuto účelu jsou lakovací linky vybaveny vytěkacími tunely, sušárnami a vypalovacími pecemi.

Dopravu mezi jednotlivými částmi zajišťuje dopravní systém.