Tradiční metody čištění

Základem čištění odpadních vod jsou tradiční chemicko-fyzikální metody založené na:

  • Oxidaci kyanidů, dusitanů a amonných iontů
  • Redukci šestivalentního chromu a dusitanů
  • Deemulgaci
  • Koagulaci
  • Srážení neutralizační a suflidické
  • Flokulaci
  • Sedimentaci, separaci a odvodnění kalů