aquadest Vakuové odpařování

Vakuové odpařování je proces, který slouží ke zvyšování koncentrace látek rozpuštěných ve vodě. Proces je založen na závislosti teploty varu a okolního tlaku. Oproti obyčejné destilaci je ve varné komoře snížen tlak vzduchu. To má za následek snížení teploty varu vody. Díky tomu není nutné dodávat tolik tepelné energie, a proto jsou náklady na provoz velmi nízké. Výsledkem vakuového odpařování je destilát, což je vyčištěná voda, kterou lze vypouštět anebo recyklovat zpět do výrobního procesu. Destilát se vyznačuje velmi nízkou vodivostí.
Druhým výstupem odpařování je koncentrovaný roztok, který je dále využitelný, pokud je produktem, nebo obsahuje cenné látky. V jiném případě je nutné koncentrát předat k odborné likvidaci. Vakuové odpařování umožňuje snížit objem odpadních vod i o více než 90 %. To umožňuje realizaci Zero Liquid Discharge systémů pro recyklaci vody ve výrobním procesu. Při vakuovém odpařování se nepoužívají žádné přídavné chemikálie, to je další z důvodů, proč jsou vakuové odparky velmi šetrné k životnímu prostředí. Zařízení pro vakuové odpařování se vyznačují jednoduchou obsluhou, údržbou a automatickým nepřetržitým provozem.

 

Více o vakuovém odpařování se dozvíte na webu AQUADEST.CZ
Přejít na web AQUADEST.

Využití vakuových odparek:

 • Chemický průmysl
 • Povrchové úpravy
 • Strojírenský průmysl
 • Hutní průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Foto průmysl
 • Skládkování odpadu

Aplikace vakuových odparek:

 • odpadní vody z tlakového lití
 • obráběcí a jiné emulze
 • odpadní vody z omílání
 • oplachové vody po kalení v solných lázních
 • lázně a oplachové vody z odmašťování
 • lázně a oplachové vody z povrchových úprav
 • vyčerpané vývojky a ustalovače
 • vody z mytí reaktorů, mísičů a nádrží
 • průsakové vody ze skládek
 • eluáty z regenerací iontoměničů
 • koncentráty z membránových separačních procesů (reverzní osmóza, ultra- a mikrofiltrace)

Klasické odparky
 

AQUADEST - K

Vakuové odparky s tepelným čerpadlem

AQUADEST - K vyrábíme v provedení:

 • 600 l destilátu za den
 • 1 200 l destilátu za den
 • 2 400 l destilátu za den
 • 3 600 l destilátu za den
 • 4 800 l destilátu za den
 • 6 000 l destilátu za den
 • 9 000 l destilátu za den

pracovní tlak 6 - 7 kPa
teplota varu 35 - 40°C
energetická náročnost 0,15 kWh / l destilátu

AQUADEST - D

Vakuové odparky s ohřevem na principu mechanické komprese par

AQUADEST - D vyrábíme v provedení:

 • 5 000 l destilátu za den
 • 8 000 l destilátu za den
 • 12 000 l destilátu za den
 • 20 000 l destilátu za den
 • 30 000 l destilátu za den
 • 40 000 l destilátu za den
 • 55 000 l destilátu za den

pracovní tlak 70 kPa
teplota varu 90°C
energetická náročnost 0,05 kWh / l destilátu

 


Krystalizační odparky
 

AQUADEST - KR

Krystalizační vakuové odparky s tepelným čerpadlem

AQUADEST - KR vyrábíme v provedení:

 • 250 l destilátu za den
 • 500 l destilátu za den
 • 1 000 l destilátu za den
 • 2 000 l destilátu za den
 • 3 000 l destilátu za den

pracovní tlak 6 - 7 kPa
teplota varu 35 - 40 °C
energetická náročnost 0,2 kWh / l destilátu

AQUADEST - VR

Krystalizační odparky využívající externí zdroje tepla

AQUADEST - VR vyrábíme v provedení:

 • 2 000 l destilátu za den
 • 4 000 l destilátu za den
 • 6 000 l destilátu za den
 • 8 000 l destilátu za den

pracovní tlak 6 - 30 kPa
teplota varu 35 - 70 °C
energetická náročnost 0,72 kWh / l destilátu


Galerie