Vakuové odpařování

aquadest Vakuové odpařování je proces, který slouží ke zvyšování koncentrace látek rozpuštěných ve vodě. Proces je založen na závislosti teploty varu a okolního tlaku. 
Oproti obyčejné destilaci je ve varné komoře snížen tlak vzduchu. To má za následek snížení teploty varu vody. Díky tomu není nutné dodávat tolik tepelné energie a proto jsou náklady na provoz velmi nízké.
Výsledkem vakuového odpařování je destilát, což je vyčištěná voda, kterou lze vypouštět a nebo recyklovat zpět do výrobního procesu. Destilát se vyznačuje velmi nízkou vodivostí.
Druhým výstupem odpařování je koncentrovaný roztok, který je dále využitelný, pokud je produktem, nebo obsahuje cenné látky. V jiném případě je nutné koncentrát předat k odborné likvidaci.
Vakuové odpařování umožňuje snížit objem odpadních vod i o více než 90 %. To umožňuje realizaci Zero Liquid Discharge systémů pro recyklaci vody ve výrobním procesu.
Při vakuovém odpařování se nepoužívají žádné přídavné chemikálie, to je další z důvodů, proč jsou vakuové odparky velmi šetrné k životnímu prostředí.
Zařízení pro vakuové odpařování se vyznačují jednoduchou obsluhou, údržbou a automatickým nepřetržitým provozem.

 

Více o vakuovém odpařování se dozvíte na webu AQUADEST.CZ

Přejít na web AQUADEST.

 

 

Využití vakuových odparek:

 • Chemický průmysl
 • Povrchové úpravy
 • Strojírenský průmysl
 • Hutní průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Foto průmysl
 • Skládkování odpadu

Aplikace vakuových odparek:

 • odpadní vody z tlakového lití
 • obráběcí a jiné emulze
 • odpadní vody z omílání
 • oplachové vody po kalení v solných lázních
 • lázně a oplachové vody z odmašťování
 • lázně a oplachové vody z povrchových úprav
 • vyčerpané vývojky a ustalovače
 • vody z mytí reaktorů, mísičů a nádrží
 • průsakové vody ze skládek
 • eluáty z regenerací iontoměničů
 • koncentráty z membránových separačních procesů (reverzní osmóza, ultra- a mikrofiltrace)

Klasické odparky

AQUADEST - K

Vakuové odparky s tepelným čerpadlem

AQUADEST - K vyrábíme v provedení:

 • 600 l destilátu za den
 • 1 200 l destilátu za den
 • 2 400 l destilátu za den
 • 3 600 l destilátu za den
 • 4 800 l destilátu za den
 • 6 000 l destilátu za den
 • 9 000 l destilátu za den

pracovní tlak 6 - 7 kPa
teplota varu 35 - 40°C
energetická náročnost 0,15 kWh / l destilátu

AQUADEST - D

Vakuové odparky s ohřevem na principu mechanické komprese par

AQUADEST - D vyrábíme v provedení:

 • 5 000 l destilátu za den
 • 8 000 l destilátu za den
 • 12 000 l destilátu za den
 • 20 000 l destilátu za den
 • 30 000 l destilátu za den
 • 40 000 l destilátu za den
 • 55 000 l destilátu za den

pracovní tlak 70 kPa
teplota varu 90°C
energetická náročnost 0,05 kWh / l destilátu


Krystalizační odparky

AQUADEST - KR

Krystalizační vakuové odparky s tepelným čerpadlem

AQUADEST - KR vyrábíme v provedení:

 • 250 l destilátu za den
 • 500 l destilátu za den
 • 1 000 l destilátu za den
 • 2 000 l destilátu za den
 • 3 000 l destilátu za den

pracovní tlak 6 - 7 kPa
teplota varu 35 - 40 °C
energetická náročnost 0,2 kWh / l destilátu

AQUADEST - VR

Krystalizační odparky využívající externí zdroje tepla

AQUADEST - VR vyrábíme v provedení:

 • 2 000 l destilátu za den
 • 4 000 l destilátu za den
 • 6 000 l destilátu za den
 • 8 000 l destilátu za den

pracovní tlak 6 - 30 kPa
teplota varu 35 - 70 °C
energetická náročnost 0,72 kWh / l destilátu


Galerie