Linky galvanických povrchových úprav, zinkování, chromování, eloxování, mědění, niklování, zlacení, stříbření

Zpět na přehled referencí

AQUACOMP HARD s.r.o., Ledeč nad Sázavou
Dodavatel zařízení pro povrchové úpravy a čištění průmyslových odpadních vod


Pracoviště galvanických povrchových úprav

Pracoviště pro závěsové a hromadné mědění, niklování a chromování

- pokovení dílů z oceli i barevných kovů vrstvou mědi, niklu, chromu a kombinací těchto vrstev
- chromování je v lázni na bázi trojmocného chromu s následnou speciální pasivací pro zvýšení korozní odolnosti
- filtrace mědící, niklovací a chromovací lázně
- přípravné jednotky a zásobní nádrže pro mědící, niklovací a chromovací lázně
- stanice pro údržbu anod
- sprchový absorbér pro čištění vzduchu
- max. rozměr zboží 1200 x 300 x 650 mm

 

Pracoviště pro závěsové a hromadné zinkování

- pokovení ocelových dílů vstvou zinku jak z alkalické, tak i z kyselé lázně s následnou pasivací, příp. chromátováním a utěsněním
- volně programovatelný řídící software, vizualizace technologického procesu
- manipulátory s odkapovou vaničkou
- profuk a vnitřní proplach bubnů
- odlučovač oleje pro chemické odmašťování
- filtrace zinkovacích lázní
- přípravné a zásobní nádrže pro zinkovací lázně
- automatické dávkování přísad do zinkovacích lázní
- alkalická zinkovací lázeň je provozována s inertními anodami v kombinaci s chemickým rozpouštěním zinku v externí rozpouštěcí stanici
- před sušením je u zboží na závěsu proveden ofuk pomocí pohyblivých a natáčených vzduchových nožů s možností volby tří různých tlaků
- dokončovací operace pro hromadně zpracované zboží v rotačním koši
- zboží z bubnu je přesypáno do rotačního koše zanořeného ve vodě - tzv. mokré vysýpání
- stanice pro údržbu anod
- sprchový absorbér pro čištění vzduchu
- max. rozměr zboží 1200 x 350 x 650 mm

 

Pracoviště pro galvanické povrchové úpravy je vybaveno úsekem pro dokončovací operace po galvanickém zinkování drobných dílců v rotačním koši. Zařízení dokončovacího úseku je založeno na využití odstřeďovací techniky, kdy dílce jsou upravovány v rotačních (odstředivkových) perforovaných koších s vertikální osou rotace s možností naklápění vertikální osy a možností rotace oběma směry za účelem optimalizace smáčení povrchu dílců lázní či oplachovou vodou a okapávání přebytečné lázně či vody z dílců.  
 
 
Vývoj zařízení pracovišť pro galvanické povrchové úpravy byl zařazen do dotačního projektu POTENCIÁL - Významné rozšíření výzkumně-vývojových aktivit společnosti AQUACOMP HARD.    

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 
Vývoj technologie dokončovacích operací v bubnové odstředivce, konstrukce a realizace vlastního zařízení je výsledkem výzkumně-vývojového projektu IMPULS - Výzkum ekologických technologií povrchových úprav kovů.   

PROJEKT REALIZOVANÝ ZA FINANČNÍ PODPORY Z PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PROSTŘEDNICTVÍM MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU