Efektivní, úsporná a ekologická řešení

K linkám povrchových úprav dodáváme také řešení, která zefektivňují proces a zvyšují jeho kvalitu.

 • Odmaštění, čištění a oplach s ultrazvukem
 • Míchání lázní ejektory
 • Horizontální, vertikální a 2D pohyby tyče
 • Poklep a vibrace tyče
 • Diafragmové rámy
 • Selektivní čištění lázní
 • Úsporné oplachové systémy s řízeným dopouštění vody
 • Cirkulace oplachové vody přes ionex
 • Víka na vanách a suškách 
  • Zabraňují úniku škodlivých par vzniklých v lázni do prostoru haly povrchových úprav
  • Vzniklé páry jsou pomocí vzduchotechniky odsávány do absorbérů
  • V prostoru linky je dýchatelná nezávadná atmosféra - bez nutnosti nosit ochrané dýchací pomůcky
  • Odchytem agresivních par se prodlužuje životnost celého zařízení
 • Rekuperace tepla z odpadního vzduchu

 

Využíváme také techniky, které pomáhají snížit zatížení životního prostředí a spotřebu chemikálií.

 • Separace oleje z odmašťovacích lázní - odlučovače oleje nebo mikrofiltrace
 • Odkalování lázní
 • Regenerace lázní
  • Krystalizací
  • Ionexy
  • Retardací
 • Recyklace lázní s využitím vakuových odparek AQUADEST
 • Získávání drahých kovů
 • Čištění odsávaného vzduchu pomocí pěnových absorbérů